پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند آذربایجان شرقی و تبریز امن ترین استان و شهر کشور است و نگارنده در نشست های ماهانه استاندار آذربایجان شرقی با صاحبان سرمایه و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز از زبان دکتر جبارزاده، با عنوانی نزدیک به این مضمون شنیده است که با…