دولت جان و دل: گزارشی از تاریخ ایران

دولت جان و دل: گزارشی از تاریخ ایران

کتاب دولت جان و دل: گزارشی از تاریخ ایران The Empire of Mind: A History of Iran نوشته مایکل آکسورثی در ایران با عنوان کتاب امپراتوری اندیشه : تاریخ ایران با ترجمه شهربانو صارمی و از سوی نشر ققنوس منتشر شده است. نویسنده در این کتاب تلاش می‌کند به معرفی…