احمد کسروی و نودمین سال انتشار کتاب «آذری، زبان باستان آذربایجان»

احمد کسروی و نودمین سال انتشار کتاب «آذری، زبان باستان آذربایجان»

  نود سال از چاپ پژوهش احمد کسروی در خصوص تاریخچه زبان محلی آذربایجان که در قالب یک کتابچه 50 صفحه ای در سال 1304 منتشرشد، می‌گذرد. این اثر با تمام ضعفها و قوت‌ها یکی از موثرترین کتاب‌ها در حیطه زبان محلی آذربایجان بود که تا سالها بعد تلاش و…

انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

بررسی تطبیقی  آنها است.نعمت یلدیریم از نسل جدید ایرانشناسان ترکیه است که چندین اثر مهم در خصوص فرهنگ و زبان ایرانی منتشر کرده است. از آن جمله می توان به ترجمه شاهنامه فردوسی و دستور زبان پهلوی اشاره کرد. دکتر یلدریم از مهم ترین آکادمیسن های فعال در خصوص مطالعات…