خشم و اعتراض کادر درمان و پزشکان ترکیه

خشم و اعتراض کادر درمان و پزشکان ترکیه

المانیتور - ۱۰ روز پیش یک پزشک متخصص قلب به نام اکرم کاراکایا در قونیه به قتل رسید. این پزشک ۴۷ ساله یک ماه پیش از آن عمل جراحی ناموفقی بر روی زنی بیمار داشت که پس از آن بیمار درگذشت. ۱۰ روز پیش، پسر آن بیمار مرتکب قتل پزشک…