اندیشه ایرانشهری چیست و چه مختصاتی دارد؟

اندیشه ایرانشهری چیست و چه مختصاتی دارد؟

در خصوص اندیشه سیاسی ایرانشهری، نقدهای مثبت و منفی زیادی نوشته شده است. ویژگی بسیاری از نقدها، سیاست زدگی و نا آشنایی با متون اصلی و در نتیجه منحرف کردن اندیشه صادر شده از ذهن و قلم مولف به مسیر چالش های سیاسی به ویژه در حوزه سیاست روز است.…

سیر و تداوم اندیشه های ایرانشهری در کلیله و دمنه

سیر و تداوم اندیشه های ایرانشهری در کلیله و دمنه

در اين مقاله انديشه هاي ايرانشهري نظير شاهي آرماني، فرّه ايزدي، توأمان بودن دين و مُلك، عدالت، راستي و مانند آن در كليله و دمنه بررسي شده است. در كليله و دمنه، پادشاهي عطيه الهي است كه شاه در مركز ثقل امور مملكتي قرار دارد، پس بايد مُهر نژادگي بر…