چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

  گروه چهرگانی طی نامه ای به ترامپ، برای ضربه زدن به ایران درخواست کمک کرد. کسانی که از نژادپرستی و شونیسم ناله میکردند به دامن یکی از نژادپرست سیاستمداران 50 سال اخیر خزیده اند. آقای چهرگانی زمانی وانمود میکرد که فردی انقلابی است و حتی سعی کرد از حزب…

شهریار، انقلاب اسلامی و قفقاز/ جلال محمدی

شهریار، انقلاب اسلامی و قفقاز/ جلال محمدی

از رهگذر انتشار «حیدربابا سلام» شهرت شهریار، قفقاز بخصوص جامعه آذربایجانی قفقاز را که در آن روزگار جزو اقلیم «اتحاد جماهیر شوروی و قلمرو و حکومت کمونیستی» بود، در بر گرفت. طبیعی است که مسلمانان قفقاز اگرچه تاریخ، فرهنگ و دین مشترکی به ایرانیان دارند و تا قبل از انعقاد…