وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی/ جعفر سلمان نژاد

وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی/ جعفر سلمان نژاد

همانگونه که دیدیم زبان انگلیسی یک زبان وام گیرنده‌ی سیری ناپذیر است و درباره‌ی واژه‌های وام گرفته شده بوسیله‌ی انگلیسی از عربی بحث شد (داون 28 دسامبر 2009) اکنون اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به اینکه چگونه زبان انگلیسی «مانع روانی» وام گرفتن از منابع دیگر – برای این بخش…

خانواده یهودی در انگلستان دختر خود را به مزایده اینترنتی گذاشت

خانواده یهودی در انگلستان دختر خود را به مزایده اینترنتی گذاشت

است. وی ضمن انتشار تصاویری از خواهرش از علاقه مندان که حایز شرایط دعوت کرد تا در این مزایده شرکت کنند.شرایط این مرد برای مزایده تجرد، آدم حسابی بودن بود.پدر و مادر این دختر چنین مزایده ای را تایید کرده اند.این مزایده از 50 پوند انگلیس آغاز می شود.در تصاویر…