سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به اسرائیل و معادلات پیش روی/محسن پاک آیین

سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به اسرائیل و معادلات پیش روی/محسن پاک آیین

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم صهیونیستی به دنبال افزایش حضور در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است. اجمالا اهداف و انگیزه های این اقدام بررسی میشود:1ـ خروج از انزوا: سیاست خارجی رژیم اسرائیل از سال 1950 و از دوران بن گورین، خروج از انزوا را دنبال کرده و…