اویغورها مانند پ.ک.ک تروریست هستند+فیلم

اویغورها مانند پ.ک.ک تروریست هستند+فیلم

دوغو پرینجک رهبر حزب کارگر ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی پیرامون اویغورها گفت: « مسئله اویغورها در چین پروژه امریکا است. حزب اسلامی تُرکستان شرقی همانند پ.ک.ک تروریست است و اعضای آن در داعش عضویت دارند. آنها رودروی سربازهای ترکیه در سوریه ایستاده اند. در میان داعش سی هزار اویغور…

ترکیه:استرداد اویغورها به چین از طریق کشور ثالث

ترکیه:استرداد اویغورها به چین از طریق کشور ثالث

ترکیه متهم شده است که مسلمانان اویغور را از طریق کشورهای ثالث و هم مرز با استان سین کیانگ به دولت چین مسترد می کند. برخی از مسلمانان اویغور در گفتگو با روزنامه ساندی تلگراف انگلستان گفتند که آنها از این بیم دارند که بستگان شان در ترکیه قبل از…

باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

داعش در جدیدترین شماره ارگان رسانه ای خود به نام دابق، به طور مفصل به مسائل ایران پرداخته است. «رافضی ها: از ابن سبا تا دجال» مقاله اختصاصی درباره ایران، شیعه گرایی» و «فارس گرایی» صفویان را دشمن درجه یک معرفی میکند. مقاله ایرانیان را مرتدانی می داند که هرکجا دیده…

ترکهای اویغور در سوریه چه می کنند!

آموزشی در ترکیه و اردن به نبرد و کشتار شیعیان می پردازند.ترکهای اویغور که اهل تسنن هستند تحت تاثیر مبلغین وهابی ، نفرت عجیبی از شبعیان دارند و کشتار آنها را واجب میدانند.به گزارش رسانه ها اخیرا سه هزار تن از ترکهای اویغور به سوریه اعزام شده اند. در سایت…