نقش ایدئولوژی در تغییر معیار‌های هنری

نقش ایدئولوژی در تغییر معیار‌های هنری

▪️در یکی از نسخه های اَحْسَنُ التقاسیم که اساس کار دخویَه (M.J. Me Goege) بوده است، مطلبی نقل شده است که براساس آن مقدسی گفته است: من، در سرخس، شیخی را دیدم که به خیال خود نقشه‌ای از جهان کفر و اسلام ترسیم کرده بود و با خط‌کشی روی کاغذی…

اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است نه قومیت/محمد هادی فر

اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است نه قومیت/محمد هادی فر

شرق: هجومي غيرمنتظره به اماکني داراي اعتبارات سياسي و عقيدتي در تهران از سوي چند نفر از افراد وابسته به جريانات تکفيري، موجي از نفرت عمومي را در جامعه ايراني و جهاني به وجود آورد. نقطه برجسته اين اقدام تروريستي هويت قومي برخي از اينها بود که تفاسير متعددي از…