علل تشدید مرض «ایران هراسی» در باکو و راه های علاج آن/برهان حشمتی

علل تشدید  مرض «ایران هراسی» در باکو و راه های علاج آن/برهان حشمتی

تجربه دو سال اخیر در مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان به خوبی این واقعیت را به اثبات رسانده است و اوج گیری جسارت علیه ایران در صحن علنی مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز تایید دیگری بر این واقعیت ناخوشایند است. طی دو سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران تقریبا بر تمامی…