سرود ایران کهن، فراخوانی برای آزادی خرمشهر

سرود ایران کهن، فراخوانی برای آزادی خرمشهر

ای خشم‌ به‌ جان‌ تاخته‌ توفان‌ شرر شو ای بغض‌ گل‌ انداخته‌ فریاد خطر شو ای روی برافروخته‌، خود پرچم‌ ره‌ باش‌ ای مشت‌ برافراخته‌، افراخته‌تر شو ای حافظ‌ جان‌ وطن‌ از خانه‌ برون‌ آی از خانه‌ برون‌ چیست‌ که‌ از خویش‌ به‌ در شو [video width="600" height="598" mp4="https://azariha.org/wp-content/uploads/2022/02/Vidao_5ffb63cdf20e2_1610310605.mp4"][/video] گر…