پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

 پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ سرشناس تُرک گفت در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در خصوص تاریخ و هویّت ایران گفت: کلمه ایران همیشه استمرار داشته و امروزه هم از مفاهیم کاربردی است. ایرانی‌ها همواره از این عبارت ایرانی استفاده می‌کنند. ایرانی‌ها صرف‌نظر از قومیت همیشه خود را ایرانی معرفی می‌کنند…

ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

ایلبر اروتایلی مورخ و ترک شناس طی یک سخنرانی در دانشگاه ازمیر ترکیه به تبیین جایگاه فرهنگ ایران در ترکیه و ارتباط تمدن ایران و فرهنگ ترکی پرداخت. به گزارش آذریها وی که سوال یک دانشجوی ایرانی را به زبان فارسی پاسخ می داد، گفت:« تاریخ ایران در دنیا جایی…