ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

ایلبر اروتایلی مورخ و ترک شناس طی یک سخنرانی در دانشگاه ازمیر ترکیه به تبیین جایگاه فرهنگ ایران در ترکیه و ارتباط تمدن ایران و فرهنگ ترکی پرداخت. به گزارش آذریها وی که سوال یک دانشجوی ایرانی را به زبان فارسی پاسخ می داد، گفت:« تاریخ ایران در دنیا جایی…