تحول تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان/ علی بابایی

تحول تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان/ علی بابایی

این تجربه‌های تاریخی به ثمرات یکسانی در زمینه تشکیل حکومت سیاسی یعنی «حکومت ایرانی» منجر شده‌است، بنابراين با شكل‌گيريِ مرزهایِ جدید سیاسی، هویت سازان در این کشورها نیاز به هویت نوینی دارند، که در تقابل با هویت شکل گرفته در «ایران فرهنگی» باشد، زیرا در غیر این صورت، ناچارند تا…

روزنامه های تبریز از فعالیت یک شبکه سایبری ضد ایرانی در داخل کشور خبر دادند

روزنامه های تبریز از فعالیت یک شبکه سایبری ضد ایرانی در داخل کشور خبر دادند

و آذربایجانی در خصوص فعالیت های ضد منافع ملی کشور در فیس بوک منتشر شده است، می نویسد: « آنچه موضوع بحث شبکه‌های اجتماعی آذری در هفته پیش بود، کشف یک شبکه «سری» و با پوشش نسبتا حرفه‌ای بود که توسط کاربری به نام «محمد بابایی» در فیس بوک مدیریت…

مخالفین استفاده از نام «آذربایجان» و «آذری» چه کسانی هستند!

مخالفین استفاده از نام «آذربایجان» و «آذری» چه کسانی هستند!

همسو با اسرائیل و باکو اصرار عجیبی بر استفاده از واژه «تُرک» به جای «آذربایجان» در بنیاد اخیر الذکر داشتند.این در حالی است که حتی در قانون اساسی جمهوری باکو نیز نام زبان رسمی این کشور نه زبان ترکی بلکه «زبان آذربایجانی» عنوان شده است. اصولا تُرک نامیدن مردم آذربایجان…