چین، پاکستان، هند و ترکیه بازار جهانی فرش تبریز را می‌ربایند

چین، پاکستان، هند و ترکیه بازار جهانی فرش تبریز را می‌ربایند

تبریز قطب فرش ایران است؛ جایی که در روزگاری نه چندان دور صدای روح نواز دفه زنی از هر کوی و برزنی به گوش می‌رسید اما حالا چند سالی است که با افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، چند نرخی بودن ارز و قطع بیمه قالیبافان، تولید فرش دستباف نیز…