تکذیب و تایید سقوط بالگرد باکو توسط نیروهای ارمنی

تکذیب و تایید سقوط بالگرد باکو توسط نیروهای ارمنی

کرده اند. پايگاه اينترنتي وزارت دفاع باکو در خبري ديگر گزارش داد : وخامت اوضاع در خطوط تماس ميان نيروهاي اين کشور و نظاميان ارمني که از شب دوم آوريل آغاز شده، هنوز ادامه دارد. وزارت دفاع باکو افزود در نتيجه حملات نيروهاي اين کشور ، تجهيزات نظامي و شمار…