رفتارهای ناهنجار ترکیه در قبال ایران/صادق ملکی

رفتارهای ناهنجار ترکیه در قبال ایران/صادق ملکی

 حمایت دولت ها از اتباع خود از وظایف ذاتی دولت هاست. اخیرا در فضای مجازی صحنه ای را شاهد هستیم که در آن یک مامور گمرگ در مرز گوربولاغ به بدترین شکل به ایرانیان توهین کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. برخی این فیلم را…