شرایط حساس و آماده انفجار در قراباغ کوهستانی

شرایط حساس و آماده انفجار در قراباغ کوهستانی

بیان صریح جملات تحریک آمیز درباره "قراباغ کوهستانی" از زبان سیاستمداران سرشناس غربگرا در قفقاز ، این احتمال را تقویت کرده است که آمریکا درپی شعله ور ساختن مجدد جنگ قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.درپی سخنان اخیر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان مبنی بر اینکه " قره…