نقدوبررسی اثر جدید محمدعلی موحد در دانشگاه تهران

نقدوبررسی اثر جدید محمدعلی موحد در دانشگاه تهران

 کشورمان از جمله استاد کاوه بیات، دکتر داریوش رحمانیان، سیروس علی نژاد و علی دهباشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.محمدعلی موحد (عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی) حقوقدان و تاریخ نگار آذربایجانی کشورمان هستند. وی از چهره علمی و ملی کشور است که آثار…

بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

ثابت شده که این ملت اصلاً در دایرة فرهنگ و تمدن جهانی «عددی نیست » و عروسکی بیش نیست که یهود با پوشال پر کرده تا جلوی اسلام و عرب بایستاند . این است که مظلومانه می ­پرسد : اما  آقا اجازه ! ما آخر اینها را در کتابهای تاریخ…