بیشترین تأکید نظامی بر «ایران» و «هویت و فرهنگ ایرانی» است

بیشترین تأکید نظامی بر «ایران» و «هویت و فرهنگ ایرانی» است

در پیش همایش «حکیم نظامی شاعر بزرگ ایرانی از منظر تاریخ و ادبیات»، نادره جلالی پژوهشگر، مولف و مصحح متون تاریخی، محمد بهنام‌فر عضو هیات‌علمی دانشگاه بیرجند، محمد امین ناصح عضو هیات‌علمی دانشگاه بیرجند، خورشید نوروزی عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) و شیرزاد خزائی عضو هیات‌علمی…