کلاس درس شبکه سحر آذری در مورد نظامی گنجوی+فیلم

کلاس درس شبکه سحر آذری در مورد نظامی گنجوی+فیلم

شبکه سحر آذری در سالروز نظامی گنجوی در برنامه ای مختصر و مفید به تاریخچه زبان فارسی و هویت ملّی این شاعر و اندیشمند بزرگ پرداخت. برنامه سازان شبکه سحر با ارائه شعر معروف نظامی با عنوان «همه عالم تن است و ایران» این برنامه را آغاز کرده و به…