انتقاد شدید سازمان عفو جهانی از حکومت ترکیه

انتقاد شدید سازمان عفو جهانی از حکومت ترکیه

«زمان» چاپ ترکیه این سازمان عنوان کرده است که ترکیه شاهد یک عقبگرد بزرگ در همه حوزه های حقوق بشر بوده است.روزنامه نگارانی مانند «محمد باران سو»، « جان دون دار»، « هدایت قره جه» و « اردم گُل» هنوز پس از ماه به طور غیرقانونی و تنها به دلیل…

سیاست اعتدال در سویه های هویتی منشور حقوق شهروندی

سیاست اعتدال در سویه های هویتی منشور حقوق شهروندی

اندیشه و... اشاره رفته است.دولت موظف و مکلف است از این آزادی ها حمایت کرده و محدودسازی آن به طوری استثنایی تنها به موجب قانون امکان پذیر است. این یادداشت می کوشد بصورت اجمالی سویه های هویتی این پیش نویس را بررسی نماید.1-    شهروندی به معنای توانایی برخوداری تابعان از…