فرزاد کمانگر؛ تروریست انتحاری که با 30 کیلو TNT دستگیر شد

فرزاد کمانگر؛ تروریست انتحاری که با 30 کیلو TNT دستگیر شد

حسین فاطمی) منفجر نماید.خیابان فاطمی که وزارت کشور نیز در آن قرار دارد یکی شلوغ ترین خیابان های پایتخت است. بد نیست بدانیم که قدرت تخریب این مقدار تی ان تی قادر بود دهها نفر را به قتل برساند و آسیب های جدی به ساختمان ها و شهروندان دیگر برساند.فرزاد…