بنیاد فرهنگ،هنر و ادب آذربایجان تبدیل به لانه «ارتجاع قومی» شده است

بنیاد فرهنگ،هنر و ادب آذربایجان تبدیل به لانه «ارتجاع قومی» شده است

 بنیاد فرهنگ،هنر و ادب آذربایجان در اثر سوءمدیریت و برخوردهای جناحی تبدیل به لانه ای جهت فعالیت و نفوذ مرتجعین قومی شده است.  به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، مدت ها است که اهالی ادب و فرهنگ دوستان تبریزی از روند موجود در هیات مدیره این بنیاد گله مند…