شش جمعیت یهودی و دو جمعیت بهائی در جمهوری باکو مجوز فعالیت دارند

شش جمعیت یهودی و دو جمعیت بهائی در جمهوری باکو مجوز فعالیت دارند

هستند.به گزارش آذریها به نقل از ترند، مبارز قربانلي گفت در سال 2015 ميلادي 52 جمعيت ديني جديد مورد تاييد  کميته دولتي امور ديني ، در جمهوري آذربايجان به ثبت رسيد که 49 جمعيت ديني اسلامي و سه جمعيت ديني غيراسلامي مي باشند. مبارز قربانلي گفت تعداد جمعيت هاي ديني…