در باب تفاوت دو دیکتاتور: پینوشه و اردوغان/ نجات بهرامی

در باب تفاوت دو دیکتاتور: پینوشه و اردوغان/ نجات بهرامی

✍️ نجات بهرامی  پیرو بحثی کوتاه با یکی از دوستان که موضوع ترکیه و عملکرد رجب طیب اردوغان مطرح گردید و در خلال بحث به شباهت ها و تفاوت های وی با حکمرانان دیگر از جمله ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی اشاره شد، در جملاتی کوتاه به تفاوت عملکرد این دو…