از موضع طباطبایی باید دفاع کرد، به نام یا به ننگ/ بهزاد عطارزاده

از موضع طباطبایی باید دفاع کرد، به نام یا به ننگ/ بهزاد عطارزاده

دفاع از طباطبایی نه موضوعی شخصی است و نه ناشی از حب و بغض، بلکه دفاع از موضعی است که او این روزها برجسته‌ترین مدافع آن است؛ موضع ایران.موضع طباطبایی در نقدها و مقالات اخیرش نه عمل سیاسی‌ست، نه تسویه حساب شخصی. موضع او نقَادی کذب و مغالطات عظامیانی ا‌ست…

من هم فردوسی هستم

من هم فردوسی هستم

  آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر انقلاب«اکنون نه به تبریز و به ایران تنها دنیا همه یک دهن به پهنای فلکبگشوده به اعجاب و به تحسین تمام با هرچه زبان و ترجمان ِ دل و جان در گوش تو با دهان پر می گویند :فردوسی و شاهنامه جاویدانند !»                                                                                                    استاد شهریارهفته گذشته در شهر سلماس،…