در آستانه سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی/ نامه عده ای از نخبگان کرد

در آستانه سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی/ نامه عده ای از نخبگان کرد

 شما بارقه های امید به تدبیر امور را گرم و فروزان نگه دارد.نیک میدانیم که وارث چه مشکلات بزرگی هستید و دولتتان در عرصه های داخلی و خارجی با چه معضلاتی دست و پنجه نرم میکند. با استحضار به اینها از حرکت دولت تدبیر و امید درمسیر منطق و عقلانیت…