تاریخ سازی برای ادبیات رثایی آذری نقدی بر کتاب «بیز بئله آغلاردیق»/رحیم نیکبخت

تاریخ سازی برای ادبیات رثایی آذری نقدی بر کتاب «بیز بئله آغلاردیق»/رحیم نیکبخت

   اشاره  کتابی  در سه جلدی با عنوان «بیز بیله آغلاردیق» [2]با موضوع تاریخ ادبیات رثایی آذری در سال 1396 توسط انتشارات سوره مهر  منتشر گردید.  این اثر که تلاش دارد به تاریخ و ادبیات رثایی ترکی آذری که از مهمترین مشخصه های هویتی ایرانی آذربایجان است،  بپردازد. علی‌رغم زحمات…