تاریخ‌سازی برای ادبیات رثایی آذری نقدی بر کتاب «بیز بئله آغلاردیق»/رحیم نیکبخت

تاریخ‌سازی برای ادبیات رثایی آذری نقدی بر کتاب «بیز بئله آغلاردیق»/رحیم نیکبخت

اشاره  کتابی  در سه جلدی با عنوان «بیز بئله آغلاردیق» [2]با موضوع تاریخ ادبیات رثایی آذری در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات سوره مهر منتشر گردید. این اثر که تلاش دارد به تاریخ و ادبیات رثایی ترکی آذری که از مهمترین مشخصه های هویتی ایرانی آذربایجان است، بپردازد. علی‌رغم زحمات زیاد تدوین‌گران  محترم…