اعتراض صدها تن از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور به سیاست های ضد ایرانی بی بی سی

اعتراض صدها تن از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور به سیاست های ضد ایرانی بی بی سی

سایت خبری- تحلیلی آذری ها این عده که بالغ بر "هزار و پانصد تن" هستند اعلام کردند آماده دفاع از حیثیت کشور در برابر سیاست های تبلیغاتی بی بی سی فارسی علیه صلح و آرامش در کشور و مقابله با ایجاد شکاف های قومی می باشند.گفتنی است این رسانه در…