ایران‌شناسی در کتب درسی مدارس اوکراین

ایران‌شناسی در کتب درسی مدارس اوکراین

صفحه توییتر سفارت ایران در اوکراین در کاری بسیار خوب صفحاتی از کتب درسی مدارس اوکراین را منتشر کرده که مطالبی درباره تاریخ و ادبیات گرانمایه ایران را به دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. مقایسه این مطالب تاریخی اصیل با جعلیات ضدایرانی‌ای که برخی کشورهای همسایه در کتب مدارس خود چاپ و…