حق آبه نیامد؛ باران تالاب «قوپی بابا علی» را احیا کرد

حق آبه نیامد؛ باران تالاب «قوپی بابا علی» را احیا کرد

به گزارش کردپرس، تالاب بین المللی «قوپی بابا علی» مهاباد در سال های اخیر چندین بار خشک شدن کامل را تجربه کرده و تابستان امسال هم به دلیل نبود منابع آبی، آبگیری نشد و دوباره در آستانه خشکی کامل قرار گرفت. این روند علاوه بر، برهم خوردن چرخه اکوسیستم، اثرات…