تبارشناسی نام ترکیه/علیرضا غفاری حافظ

تبارشناسی نام ترکیه/علیرضا غفاری حافظ

با فروپاشی دولت عثمانی که مبنای آن بر حول محور ادامه خلافت عثمانی و گردآمدن کلیه مسلمانان در زیر لوای خلیفه واحد و جهاد با کفار و مسلمان کردن یا جزیه گرفتن از آن‌ها به حیات خود ادامه داده بود سرزمین‌های باقی‌مانده که عموماً در قلمرو آسیای صغیر یا آناتولی…