اسرار زندگی حیدر علی اف/ ریشه های کُردی خاندان علی اف

اسرار زندگی حیدر علی اف/ ریشه های کُردی خاندان علی اف

  یکی از بحث های مهم و هیجان انگیز این روزهای در برخی محافل سیاسی مسکو و باکو، ریشه های قومی خاندن علی اف و برخی دیگر از رهبران سیاسی قدیمی این کشور مانند محمد امین رسول‌زاده است. ریشه هایی که امروز در فضای اختناق آمیز جمهوری به اصطلاح آذربایجان…