تجهیز نیروهای داعش در جمهوری باکو

خبری به نقل از عماد الحیدر نیروهای داعش از مسیر ترکیه و گرجستان قصد تجهیز نیروهای خود در جمهوری باکو را دارد. براساس اعترافات علی صالح ابراهیم عبدالمومن، محموله¬های حاوی تسلیحات سبک و نیمه سبک از مرز شمالی عراق راهی ترکیه و سپس گرجستان می شود و ازآنجا وارد جمهوری…