گسترش همکاری موسسه سعودالفیصل با موسسات تحقیقاتی باکو

عربستان سعودي و آکادمي ديپلماسي جمهوري باکو تشکيل خواهد شد. اين مطلب در ديدار راسيم رضايف، سفير جمهوري باکو با دکتر عبدالکريم الدخيل، رييس موسسه تحقيقات ديپلماسي سعود الفيصل اعلام شد. عبدالکريم الدخيل گفت : موسسه سعود الفيصل با مراکز علمي مختلف در باکو همکاري مي کند و در سال…