دومین گل به خودی مراکش/ عطالله عبدی

دومین گل به خودی مراکش/ عطالله عبدی

11 اردبیهشت 1397 خبری ناگهانی درباره قطع روابط مراکش با ایران منتشر شد. اگرچه روابط ایران و مراکش از نظر پیشینه تاریخی و نیز جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیک آن در سیاسی خارجی ایران وزن بالایی ندارد، ولی از نگاه جو روانی که ایالات متحده و متحدین منطقه ای آن برای…