استفاده از عناصر تاریخی و هویتی در گذرنامه های جدید/ تحت جمشید و صفویان به گذرنامه ایرانی آمدند

استفاده از عناصر تاریخی و هویتی در گذرنامه های جدید/ تحت جمشید و صفویان به گذرنامه ایرانی آمدند

می شود،مستلزم عناصر هویت بخش به دارندگان آن است. بر همین اساس  در گذرنامه های جدید نیز از عناصر تاریخی و هویت ساز کشور از جمله پارسه (تخت جمشید)، شیخ صفی اردبیل و مرقد امام رضا (ع) استفاده شده است.به گزارش آذریها چیدمان این نمادهای به شکلی بوده است که…