حاشیه های قوم گرایانه دلیل اصلی باختهای تراکتور/ ملاحظاتی پیرامون کانال تراختور

حاشیه های قوم گرایانه دلیل اصلی باختهای تراکتور/ ملاحظاتی پیرامون کانال تراختور

در دور جدید پروپوگاندای قوم مدارانه با محوریت تراکتورسازی مدتی است که چند "کانال تلگرامی" با حاشیه سازی سعی دارند از ظرفیت این تیم در راستای اهداف تجزیه طلبانه بهره برداری کرده و با سر دادن شعارهای بی ارتباط به ورزش، اقدام به فعالیت سیاسی کنند. بر اساس قوانین فیفا…