فراکسیون به اصطلاح ترک‌زبان‌ها نسخه داخلی «لویی جرگه»

فراکسیون به اصطلاح ترک‌زبان‌ها نسخه داخلی «لویی جرگه»

در هفته های گذشته برخی از رسانه ها به نقل از برخی نماینده های مجلس مدعی شدند جمعیتی به نام فراکسیون به اصطلاح ترک زبان ها در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. خبر تاسیس این فراکسیون بازتاب کژدار و مریضی در رسانه های محلی داشته و برخی از رسانه…