خواب آشفته ترکیه برای تبدیل‌شدن به برادر بزرگ‌تر کشورهای ترک‌زبان

خواب آشفته ترکیه برای تبدیل‌شدن به برادر بزرگ‌تر کشورهای ترک‌زبان

محسن پاک‌آیین: سازمان کشورهای تُرک که قبلا شورای همکاری کشورهای تُرک زبان، نامیده می شد، شامل آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تُرکیه و ازبکستان است. مجارستان و تُرکمنستان نیز به عنوان ناظر، در این گروه حضور دارند. تُرکمنستان، عضو این سازمان نیست و اردوغان بسیارعلاقه مند است که تُرکمنستان نیز به آن…

پیامدهای حقوقی و زیست محیطی توافق باکو-عشق آباد درباره بهره برداری میدان نفتی “میانی” خزر

پیامدهای حقوقی و زیست محیطی توافق باکو-عشق آباد درباره بهره برداری میدان نفتی “میانی” خزر

ماده پانزده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مقرر داشته است: « هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود». اما مشخص نیست عبور خط لوله از وسط این دریا چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و آیا سایر کشورهای ساحلی خزر نسبت به این پروژه…