تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد

تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد

تصحیح و ترجمه مظهر ادوای از کتاب «جنگنامه نادر» (به زبان هورامی) اثر الماس خان کندوله‌ای توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جنگنامه نادر» (به زبان هورامی) شامل متن علمی - انتقادی با ترجمه فارسی از الماس خان کندوله‌ای، با تصحیح و ترجمه…