تظاهرات ایرانی ها به مناسبت صدمین سالگرد ژنوساید ارامنه در تهران

تظاهرات ایرانی ها به مناسبت صدمین سالگرد ژنوساید ارامنه در تهران

داشتند.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها در این تظاهرات مردم مسیحی و مسلمان دوشادوش هم حرکت می کردند.به گزارش ایسکانیوز(خبرگزارش دانشگاه آزاد) سفیر ارمنستان از مردم ایران به ویژه آذریها و کردها نیز تشکر به عمل آورد. تومانیان روز پنج شنبه و در مراسم سخنرانی که تهران به…