عباس ملکی در گفتگو با شرق: برای تقسیم خزر عجله نکنیم!

عباس ملکی در گفتگو با شرق: برای تقسیم خزر عجله نکنیم!

   شرق: زینب اسماعیلی: با طرح مباحثی درباره سهم ایران از خزر، نگرانی‌ها درمورد آنچه روی میز مذاکراتی این دریا یا دریاچه می‌گذرد، افزایش یافته است. چندی پیش معاون وزیر خارجه گفت سهم ایران از خزر ٢٠ درصد نیست؛ اگرچه او به اينکه بيشتر از اين عدد است يا کمتر…