مناظره یوسف خلیج اوغلو و عایشه حر در خصوص مفهوم ترک/نام ترکیه نخستین بار در 1921 استفاده شد

مناظره یوسف خلیج اوغلو و عایشه حر در خصوص مفهوم ترک/نام ترکیه نخستین بار در 1921 استفاده شد

در ادامه مباحث تاریخی که در ترکیه جدید پیرامون مفهوم ترکیت و هویت ملی پدیدار شده است. عایشه حر مورخ و نویسنده و یوسف خلج اغلو مورخ و نماینده حزب حرکت ملی در مجلس به بحث و مناظره پرداختند.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها به نقل از شبکه…