بدنامی گرگ در فرهنگ محلی آذربایجان/وحید رنجبر

بدنامی گرگ در فرهنگ محلی آذربایجان/وحید رنجبر

  از جمله موارد نوساخته و نادرستی که به باشندگان، فرهنگ، تاریخ و هویت دیرینه و ایرانی آذرآبادگان نسبت داده می شود تقدس و گرامیداشت گرگ می باشد. این تفکر بی اساس که ریشه در هویت سازی های جریانات پان ترکی دارد چند سالی است بصورت گسترده مورد تبلیغ و…