برخورد با مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل در ارتباط با توزیع غیرقانونی کتاب

برخورد با مدیران  آموزش و پرورش استان اردبیل در ارتباط با توزیع غیرقانونی کتاب

به دنبال انتشار خبر توزیع غیرقانونی کتاب در برخی مدارس اردبیل توسط گروهک تروریستی دیرینش در شهرهای اردبیل و مشکین شهر و پیگیری موضوع از وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آ.پ استان، برخی از مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش محلی توبیخ شدند. به گزارش وب‌سایت خبری-…