طرح نو و دشمنان تمامیت ارضی/عطاالله عبدی

طرح نو و دشمنان تمامیت ارضی/عطاالله عبدی

ماجرای ستون کودکان روزنامه «طرح نو» بار دیگر داستان همیشگی ماهی‌گیری از آب گل آلود را برای جریان تجزیه طلب پان‌ترک و برخی متحدان آنها فراهم آورد تا دوباره (هارای هاری من تورکم) گویند و دگر بار به طرز ناباورانه ای بر زبان برخی افراد جاهل یا خائن واژه «ملت…