جایزه پان ترکیست ها برای شخصیت ادبی مارکسیست

جایزه پان ترکیست ها برای شخصیت ادبی مارکسیست

صمد بهرنگی معلم و شخصیت ادبی تبریزی بود که ضدیت با پان ترکیسم -که آن را از مظاهر امپریالیسم امریکا می دانست- از ویژگی های شخصیتی وی بود. با این وجود ارتجاع قومی با همه وجود برای مصادره این چهره ادبی تلاش می کنند. اخیرا نهادی مافیایی موسوم به «سازمان…

استاد دانشگاه محقق اردبیلی برنده جایزه «راجر تیلور» بریتانیا شد

کنفرانس نانو ساختار پيشرفته در سن پترزبورگ روسيه موفق به دریافت این جایزه شد.این محقق فعالیت علمی در زمینه الکتروشیمی نانو با تکنولوژی جدید، چاپ ۳۲ مقاله ISI و شرکت در ۶۰ کنفرانس ملی و بين المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.این محقق در سال ۲۰۱۱ نيز در کنفرانس…