اقبال فرانسوی ها به جبهه ملی

لوپن با شعارهای افراطی و مواضع تند موفق شد افکار عمومی فرانسه را با خود همراه کرده و هم اکنون پیشتاز انتخابات منطقه ای پاریس شود.طبق نتایج اولیه اعلام شده حزب راست گرای افراطی جبهه ملی توانسته است 30.8 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. پس از آن، حزب…

بی حرمتی به پرچم در مراسم اعضای جبهه ملی،پرچم ایران رومیزی شد

برانگیخت.پرچم نمادی مقدس است که در عرف سیاسی کاربردی مشخص و توام با احترام دارد. جایگاه پرچم در مراسم ها و آئین ها بر دیوار یا بلندترین نقطه است به طوری که بالای سر افراد قرار گیرد نه در سطح مساوی یا پست تر. پرچمها به جز آئین های سوگند…